Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

Bestuur- & Commisieleden

Het besturen van een vereniging zoals de nierpatiënten vereniging Oost Nederland vergt aardig wat vrijwilligers en organisatie.
Hoe de organisatie van de vereniging is op gebouwd, vindt u op deze pagina.

Leo Velthuis – Voorzitter – Dagelijks Bestuur
Janine v.d. Linde – Secretaris – Dagelijks Bestuur
Gerrie Kortier – Penningmeester
Jenny Laarman – Dialoog & Website
Han ten Kate – Voorlichting
Marijke Venhuis – Externe contacten
Nettie Dullemond – Externe contacten/Penningmeester
Gerard Van Leussen – Verspreiding Dialogen

Fotograaf NON: Harry Kampinga.

Webmaster: Martin Damhuis.

Kartierweg 4a , 7497NG , Bentelo  E-mail:

Ledenadministratie:
Ledenadministratie NON

E-mail:

Bank:
ABN – Losser
Tnv Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland te Losser
rek. nr. NL87 ABNA 044 80 62 267
Contactpersoon NON:
Raaigras 53, 7623 EV Borne

Telefoonnummer: 06 – 51 26 21 61E-mail:

Evenementen geweest:

Nieuws is verplaats naar info

——————

De NON op facebook, Klik hier

——————