Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

MST Enschede – Diëtist

De meeste nierpatiënten zullen al eens kennis gemaakt hebben met een diëtist. Dit kan via een zelfstandige diëtistenpraktijk, de thuiszorg of in het ziekenhuis.
Binnen het ziekenhuis zijn er verschillende specialisaties. Nierziekten en dialyse is zo’n specialisatie. Wij werken op de (pre) dialyse met in totaal 3 diëtisten.
De nierpatiënten komen de diëtist tegen van de predialyse fase tot en met hemodialyse of peritoneale dialyse. Wanneer iemand getransplanteerd is dan zien wij de mensen eigenlijk niet meer terug, tenzij er weer problemen voordoen en (weer) een dieet noodzakelijk is.
Het dieet bij nierfunctiestoornissen speelt een belangrijke rol binnen de behandeling van nierfunctieproblemen. Als de nieren minder goed werken worden de afvalstoffen niet volledig uitgeplast en blijven ze in het bloed achter. Dit kan tot veel klachten leiden.
Door het aanpassen van de voeding kunt u de aanmaak van afvalstoffen beperken. Ook kan een dieet in sommige gevallen de achteruitgang van de werking van de nieren vertragen.
Het dieet bij een verminderde nierfunctie (ook wel predialysefase genoemd) gaat veelal om een natriumbeperking (zout), eiwitbeperking en een kaliumbeperking.
Het dialysedieet bestaat uit een natriumbeperking, eiwit normalisering (soms verrijkt), kalium, fosfaat- en een vochtbeperking. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat ondanks al deze beperkingen u nog wel lekker en volwaardig kunt blijven eten.
Een dieet volgen is voor de meeste mensen geen makkelijke opgave. De eigen persoonlijkheid, smaakvoorkeur, evt. werksituatie kunnen het dieet makkelijker of zelfs moeilijker maken. Het dieetadvies is dan ook van persoon tot persoon verschillend. Een diëtist houdt rekening met al deze factoren. Het dieetadvies wordt ook altijd opgesteld samen met de patiënt om zo de kans dat het dieet haalbaar en acceptabel is te vergroten.
Onze taak is om u als patiënt zo goed en lekker mogelijk te kunnen laten eten binnen uw dieetbeperkingen. Naast persoonlijke dieetadvisering organiseren we jaarlijks diverse activiteiten zoals kookworkshops (natriumarm koken), voedingsquiz (soort ganzenbord) en diverse voorlichtingen.

Aangezien het dieet persoonlijk is gaan we niet direct op de inhoud in van het dieet. Mocht u meer willen weten dan kunt u altijd bellen of een afspraak maken met uw diëtist.
Ook voor andere voedingsvragen en diëten kunt bij uw diëtist terecht.

De diëtist van het MST Enschede is:

Theresa van Leeuwen
Tel: 053 – 487 36 07