Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

MST Enschede – Maatschappelijk werker

In het algemeen kan de medisch maatschappelijk werker van de dialyseafdeling u helpen bij vragen op zowel materieel als immaterieel gebied. Hierbij kunt u denken aan:
• Verwerkingsacceptatie problematiek
• Relatie- en systeem problematiek
• Problemen bij de inpassing van de dialyse behandeling in het dagelijkse leven
• Mogelijkheden van vergoedingen en subsidies
• Functioneren in de werksituatie of verlies van arbeid
• Eenzaamheid of ontbreken van sociaal netwerk
• Financiële zaken en huisvestingsproblemen

Tijdens de predialyse fase maakt de medisch maatschappelijk werker kennis met u en uw familie. Zij informeert naar uw woon- en leefomstandigheden en besteedt aandacht aan uw beleving van de ziekte en de gevolgen ervan voor relaties, werk en omgeving. Zij probeert duidelijk te krijgen of de draagkracht/draaglast verhouding is verstoord en bepaalt naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek of er een hulpvraag is en of u gebruik wilt maken van het hulpverleningsaanbod van het medisch maatschappelijk werk.
Bij start van de dialyse vindt er opnieuw een gesprek met u plaats waarin de hulpvraag in overleg met u wordt geïnventariseerd.
Met deze werkwijze beoogt de medisch maatschappelijk werker laagdrempeligheid en voldoende kennis bij u over functie en taken van het medisch maatschappelijk werk.
In de loop van de behandeling kan de medisch maatschappelijk werker op elk moment geconsulteerd worden door u of uw familie. Tevens kan het medisch maatschappelijk werk worden ingeschakeld door het behandelteam, bestaande uit de arts, verpleegkundige, diëtiste en de medisch maatschappelijk werker. Het streven daarbij is altijd om uw draagkracht/draaglast verhouding te herstellen.

De Maatschappelijk Werkers van het MST Enschede zijn:

Marcel Proost
Tel:053 – 487 29 61
E-mail: