>
Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

SKB Winterswijk – Dialyse

Hieronder ziet u enkele foto’s van de dialyseafdeling in Winterswijk.

Contactgegevens Dialysecentrum Winterswijk
Voor informatie van de dialyse afdeling Winterswijk kunt u contact opnemen met:
Secretariaat Dialyse telefoon 0543 – 54 41 12
Deze zijn te bereiken op maandag, moensdag en vrijdag.

Dialyseverpleegkundige.
Een bloemetje.
Tijdens de dialyse.
Verpleegkundige aan het werk.
Dialyse zaal
Een kijkje achter de balie.
Dr. Straathof