Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

ZGT Almelo

Hoofdingang ZGT Almelo

Bezoekadres Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Algemeen telefoonnummer 088 - 708 78 78
Dialyse 088 - 708 43 50
Maatschappelijk werk 088 - 708 39 23
Postadres Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
Website www.ZGT.nl
Email