Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

ZGT Almelo – Donatiefunctionaris

Wat doet de donatiecoördinator?
De hoofdtaak van de donatiecoördinator is ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis goed wordt omgegaan met orgaan- en weefseldonatie, oftewel dat de donordetectie in het ziekenhuis wordt verbeterd.
Bij alle patiënten die overlijden in het ziekenhuis moet gedacht worden aan donatie en dienen de donatieprocedures conform de Wet op de orgaandonatie uitgevoerd te worden. Hieronder worden kort de taken van de donatiecoördinator binnen het ziekenhuis weergegeven.

Scholing en voorlichting t.a.v. donatieprocedure
Een van de belangrijkste taken van de donatiecoördinator is het geven van voorlichting en scholing binnen het ziekenhuis. Veelal zal de voorlichting binnen het ziekenhuis door de donatiecoördinator zelf gegeven worden, en soms door de transplantatiecoördinator. De voorlichting heeft betrekking op de verschillende zaken rondom donatie en transplantatie.

Begeleiding en ondersteuning van artsen en verpleegkundigen
Naast scholing en voorlichting levert de donatiecoördinator een bijdrage aan het correct uitvoeren van donatieprocedures. Hij begeleidt en ondersteunt desgevraagd artsen en verpleegkundigen bij deze procedures. Verder controleert en registreert hij of de professionals bij alle overledenen volgens de regels gehandeld hebben en koppelt dit aan hen terug.

Informeren en ondersteunen van nabestaanden
De donatiecoördinator speelt een belangrijke rol in het contact met nabestaanden. Wanneer de nabestaanden behoefte hebben aan nadere informatie, kunnen zij terecht bij de donatiecoördinator [ingeval van weefseldonatie] of bij de transplantatie -coördinator (ingeval van orgaandonatie of orgaan- en weefseldonatie). De donatiefunctionaris verstrekt informatie en verwijst -indien nodig- de nabestaanden door naar de juiste persoon [de betrokken arts bijvoorbeeld].

Evaluatie, registratie en terugkoppeling resultaten aan artsen
De donatiecoördinator registreert en evalueert of de artsen en verpleegkundigen bij alle overledenen volgens de regels gehandeld hebben. Deze gegevens inzake donatie worden in een lokale database verwerkt. Na analyse van de gegevens koppelt de donatiefunctionaris de resultaten terug aan de artsen en verpleegkundigen. De gegevens worden, wanneer de Raad van Bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven eveneens gebruikt voor regionale en nationale analyse. [Donatie Applicatie].

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Ad Sprangers, donatiecoördinator ZGT Almelo en Hengelo.
E-mail: