Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

ZGT Hengelo

Hoofdingang ZGT Hengelo

Bezoekadres Boerhavelaan 59a, 7555 BB Hengelo
Algemeen telefoonnummer 088 - 708 78 78
Dialyse 088 - 708 49 25
Maatschappelijk werk 088 - 708 3923
Postadres Postbus 546, 7755 AM Hengelo
Website www.ZGT.nl
Email dialyse@zgt.nl