Nierpatientenvereniging Oost Nederland
MST, ZGT, SKB
www.non-twente.nl https://www.nvn.nl/ #

Maatjesproject

‘Maatjes’ voor prédialyse patiënten in Twente

Er zijn acht vrijwillige ‘maatjes’ die nierpatiënten in de prédialyse fase gaan begeleiden.

Met drie patiënten en acht maatjes is het project Maatje op 9 december 2012 officieel van start gegaan.

De acht maatjes hebben een speciale training gevolgd en veel van hen zijn ‘ervaren’ nierpatiënten. Gedurende het project begeleiden zij patiënten in de prédialyse fase. De maatjes blijven actief totdat een patiënt moet gaan dialyseren.

Maatjesproject

Nierpatiënten die in de prédialyse fase zitten, krijgen vaak te maken met strenge leefregels, moeten geregeld voor controle naar het ziekenhuis en lopen tegen allerlei problemen aan, zoals vermoeidheid, arbeidsongeschiktheid, Arbo keuringen etc. Hun leven verandert ingrijpend. Een maatje, dat bijvoorbeeld meegaat op doktersbezoek, kan dan een uitkomst zijn, omdat niet alle informatie die een specialist tijdens een consult geeft, goed ‘blijft hangen’.

 

Het Maatjes-project, zoals het inmiddels wordt genoemd, is vooral bedoeld voor mensen met een beperkt sociaal netwerk en alleenstaanden. Nierpatiënten die voor begeleiding door een maatje in aanmerking willen komen, dienen zich te wenden tot de nefroloog, de dialyseverpleegkundige of de maatschappelijk werkers van de dialyseafdelingen van de ziekenhuizen van Almelo, Hengelo , Winterswijk en Enschede.

 

De proef in Oost-Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nierstichting en valt onder de verantwoordelijkheid van de Vrijwillige Thuiszorg in Nijverdal, waarbij nauw wordt samengewerkt met de afdelingen Maatschappelijk Werk van Medisch Spectrum Twente in Enschede en de Ziekenhuis Groep Twente in Almelo. Initiatiefnemer is de Nierpatiënten Vereniging Nederland die ook in de stuurgroep zit die deze pilot begeleidt. Als de proef slaagt wil de Nierpatiënten Vereniging Nederland de proef landelijk uitrollen.

Veer meer informatie op de website: www.maatjenierpatientpredialyse.nl.

Evenementen geweest:

Nieuws is verplaats naar info

——————

De NON op facebook, Klik hier

——————