In Memoriam.

Ben Slettenhaar

Oud Secretaris NON.

OVER ONS.

Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland [NON] is een vereniging, waarbij patiënten van het Medisch Spectrum Twente Enschede, Ziekenhuis Groep Twente Almelo/Hengelo zich kunnen aansluiten.

De vereniging vertegenwoordigt alle nierpatiënten in de regio Twente en de regio Achterhoek.

Als lid van de vereniging kunnen zich aanmelden:

 • Hemodialyse patiënten
 • CAPD en APD patiënten
 • Prédialyse patiënten
 • Getransplanteerden

In de aangesloten dialysecentra worden de locale patiëntenbelangen behartigd door de leiding van de afdeling en het maatschappelijk werk.
De gemeenschappelijke belangen worden door het bestuur van Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland behandeld, waarbij de onderstaande doelstellingen als uitgangspunt dienen.

Deze doelstellingen zijn:

 1. Het behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan één van de aangesloten dialysecentra of wonen in het werkgebied van de vereniging.
 2. Het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert.

Onze vereniging probeert deze doelstellingen te bereiken door:

 • Het bevorderen van het contact tussen de leden (lotgenotencontact)
 • Het geven van voorlichting over medische en sociaal-maatschappelijke aangelegenheden, door o.a. het organiseren van Themamiddagen/avonden.
 • Het opkomen voor het belang van de nierpatiënten in de aangesloten centra en de leden in het bijzonder, ook waar het eventueel individueel belang betreft.
 • Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten die het karakter van ontspanning hebben.
  Door middel van ons verenigingsblad “Dialoog”, dat 3 x per jaar verschijnt, worden de leden geïnformeerd over allerhande zaken betreffende nierziektes, de vereniging en wetenswaardigheden over dialyse etc.
 • Leden van de vereniging zijn automatisch lid van de (landelijke) Nierpatiëntenvereniging NVN en ontvangen dan het tweemaandelijks magazine “Wisselwerking” gratis.
 • Samenwerking met Nierpatiëntenvereniging uit Zwolle (interregionaal) en met de Diabetesvereniging Oost Nederland (DVN)

 

Dialyse ZGT Almelo

Bezoekadres Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Algemeen telefoonnummer 088 - 708 78 78
Dialyse 088 - 708 43 50
Maatschappelijk werk 088 - 708 39 23
Postadres Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
Website www.ZGT.nl
Email dialyse@zgt.nl

Meer info

Dialyse ZGT Hengelo

Bezoekadres Boerhavelaan 59a, 7555 BB Hengelo
Algemeen telefoonnummer 088 - 708 78 78
Dialyse 088 - 708 49 25
Maatschappelijk werk 088 - 708 3923
Postadres Postbus 546, 7755 AM Hengelo
Website www.ZGT.nl
Email dialyse@zgt.nl

Meer info

Dialyse MST Enschede

Bezoekadres Ariensplein 1, 7511 JX Enschede
Telefoon 053 - 487 24 60
Fax 053 - 487 30 71
Postadres Postbus 50 000, 7500 KA Enschede
Website www.MST.nl

Meer info

"De vereniging vertegenwoordigt alle nierpatiënten in de regio Twente en de regio Achterhoek."

DIALOOG 2019

Lees hier de Dialoog Online. Klik op de Dialoog die u wilt lezen. (er opent een nieuw venster)

Dialoog 1

Dialoog 2

Dialoog 3

De DIALOOG wordt mede mogelijk gemaakt door:

DNB Groep verzorgt sociale en maatschappelijke publicaties ten behoeve van diverse stichtingen en verenigingen door heel Nederland.

DNB Groep verzorgt sociale en maatschappelijke publicaties ten behoeve van diverse stichtingen en verenigingen door heel Nederland.

 

Ook sponsor worden?

E-mail ons.

info@non-twente.nl

Bestuur- & Commisieleden

Het besturen van een vereniging zoals de nierpatiënten vereniging Oost Nederland vergt aardig wat vrijwilligers en organisatie.
Hoe de organisatie van de vereniging is op gebouwd, vindt u op deze pagina.

Leo Velthuis – Voorzitter – Dagelijks Bestuur
Janine v.d. Linde – Secretaris – Dagelijks Bestuur
Gerrie Kortier – Penningmeester - Dagelijks Bestuur
Jenny Laarman – Dialoog & Website
Han ten Kate – Voorlichting
Martin Damhuis - Website en webmaster

Fotograaf NON: Harry Kampinga.

 

 

Ledenadministratie:

Ledenadministratie NON , E-mail: info@non-twente.nl

Katiersweg 4a , 7497NG , Bentelo  E-mail: info@non-twente.nl

 

Bank:

ABN

Tnv: NON

rek. nr: NL87 ABNA 044 80 62 267

 

Contactpersoon NON:

Raaigras 53,
7623 EV Borne

Telefoonnummer: 06 – 51 26 21 61

E-mail: info@non-twente.nl

CONTACT

Wij behandelen uw gegevens volgens de geldende AVG regels.

zie ons privacy beleid.

Scroll to top