Onze Nieuwsbrieven vind u voortaan Onder het tabblad "Nieuwsbrieven" (rechtsboven)

Er staan weer enkele aanvullingen in de agenda.

9 t/m 15 oktober donorgesprek

klik hiernaast voor info Donorgesprek

Jaarverslag Donatiezorg 2023

Lees hier het verslag.

Jaarplan NVN en NSN

Klik hier voor het Jaarplan.

Hieronder staan voor U interessante Patiënten Folders U kunt deze ook bekijken via het menu onder Patiënten Folders.

 

Nieuwe Patiënten Folder toegevoegd.

Special Vermoeidheid.

Factsheet Kinderen en nierziekten

Regionaal en landelijk de handen ineen

Het verschil tussen een landelijke en een regionale vereniging.

Er zijn duidelijke verschillen tussen wat wij doen en wat de NVN doet. Wij zetten ons lokaal en regionaal in voor uw belangen en organiseren activiteiten bij u in de buurt terwijl de NVN dit meer op landelijk niveau organiseert.

Voor meer informatie over wat de NVN doet kunt u terecht op hun website www.nvn.nl.
Wat wij doen leest u hier onder.

 

Over Ons

Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland [NON] is een regionale vereniging, waarbij patiënten van het Medisch Spectrum Twente Enschede, Ziekenhuis Groep Twente Almelo/Hengelo zich kunnen aansluiten.

De vereniging vertegenwoordigt alle nierpatiënten in de regio Twente .

Als lid van de vereniging kunnen zich aanmelden:

 • Hemodialyse patiënten
 • CAPD en APD patiënten
 • Prédialyse patiënten
 • Getransplanteerden
 • Partners van nierpatiënten
 • Donoren

In de aangesloten dialysecentra worden de locale patiëntenbelangen behartigd door de leiding van de afdeling en het maatschappelijk werk.
De gemeenschappelijke belangen worden door het bestuur van Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland behandeld, waarbij de onderstaande doelstellingen als uitgangspunt dienen.

Deze doelstellingen zijn:

 1. Het behartigen van de belangen van nierpatiënten, die verbonden zijn aan één van de aangesloten dialysecentra of wonen in het werkgebied van de vereniging.
 2. Het bevorderen van de mondigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nierpatiënten, waarbij de vereniging als spreekbuis voor de aangesloten patiënten fungeert.

Onze vereniging probeert deze doelstellingen te bereiken door:

 • Het bevorderen van het contact tussen de leden (lotgenotencontact)
 • Het geven van voorlichting over medische en sociaal-maatschappelijke aangelegenheden, door o.a. het organiseren van Themamiddagen/avonden.
 • Het opkomen voor het belang van de nierpatiënten in de aangesloten centra en de leden in het bijzonder, ook waar het eventueel individueel belang betreft.
 • Het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten die het karakter van ontspanning hebben.
  Door middel van ons verenigingsblad “Dialoog”, dat 3 x per jaar verschijnt, worden de leden geïnformeerd over allerhande zaken betreffende nierziektes, de vereniging en wetenswaardigheden over dialyse etc.
 • Leden van de vereniging zijn automatisch lid van de (landelijke) Nierpatiëntenvereniging NVN en ontvangen dan het tweemaandelijks magazine “Wisselwerking” gratis.
 • Samenwerking met Nierpatiëntenvereniging uit Zwolle (interregionaal) en met de Diabetesvereniging Oost Nederland (DVN)
 • Het organiseren van bijeenkomsten om het contact tussen de leden te bevorderen (lotgenotencontact).

 

Dialyse ZGT Almelo

Bezoekadres Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Algemeen telefoonnummer 088 - 708 78 78
Dialyse 088 - 708 43 50
Maatschappelijk werk 088 - 708 39 23
Postadres Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
Website www.ZGT.nl
Email dialyse@zgt.nl

Meer info

Dialyse Hardenberg

DialyseCentrum Hardenberg
Adres: Zwingel 1, 7772 SK Hardenberg
Telefoon: 0523 276 790
Website: Dialysecentrum Hardenberg

Meer info

Dialyse MST Enschede

Bezoekadres Ariensplein 1, 7511 JX Enschede
Telefoon 053 - 487 24 60
Fax 053 - 487 30 71
Postadres Postbus 50 000, 7500 KA Enschede
Website www.MST.nl

Meer info

Dialyse Winterswijk

Elyse Kliniek voor Nierzorg
Dialysecentrum in Winterswijk, Adres: Beatrixpark 1, 7101 BN
Winterswijk. Telefoon: 0543 820 437
Website: https://elyseklinieken.nl

"De vereniging vertegenwoordigt alle nierpatiënten in de regio Twente."

DIALOOG 2024

Lees hier de Dialoog Online. Klik op de Foto van Dialoog die u wilt lezen. (er opent een nieuw venster). Veel leesplezier..

Dialoog 1 - 2024

Dialoog 2 - 2024

Dialoog 3 - 2023

De DIALOOG wordt mede mogelijk gemaakt door:DNB Groep B.V.

Postbus 204
9600 AE Hoogezand

www.dnbgroep.nl

Wij zijn gevestigd op het adres:
Rembrandtlaan 5
9601 XA Hoogezand
0598-398800

Overige informatie DNB Groep B.V.
Ingeschreven bij de K.v.K. voor Noord-Nederland onder nummer 02065456
BTW Nummer NL808856261.B01
IBAN: NL12 INGB 0677 938527

https://www.dnbgroep.nl/dnb-groep-recente-uitgaven/uitgaven-nierpatientenvereniging-oost-nederland/

DNB Groep verzorgt sociale en maatschappelijke publicaties ten behoeve van diverse stichtingen en verenigingen door heel Nederland.

Hier kan uw advertentie staan.

DNB Groep verzorgt sociale en maatschappelijke publicaties ten behoeve van diverse stichtingen en verenigingen door heel Nederland.

 

Ook sponsor worden?

E-mail ons.

info@non-twente.nl

Hier kan uw advertentie staan.

Bestuur- & Commisieleden

Het besturen van een vereniging zoals de nierpatiënten vereniging Oost Nederland vergt aardig wat
vrijwilligers en organisatie.

Hoe de organisatie van de vereniging is op gebouwd, vindt u op deze pagina.

Janine v.d. Linde – Voorzitter/ Secretaris
Eric Niekolaas – Penningmeester
Jenny Laarman – Dialoog/ Website/ Ledenbestand en Adverteerders
– Voorlichting /Activiteiten
Carola Bouwhuis – Activiteiten
Martin Damhuis - Website en webmaster
Functie Secretaris is vacant.
Fotograaf NON: Harry Kampinga.

Verder zijn er nog enkele vrijwilligers actief voor de NON.

Interesse? Stuur dan een mail naar: info@non-twente.nl of tel: 06-51506525

 

Contributies leden etc. [Besluit: 1 Januari 2020]

Nierpatiënt
- Het deelnemen aan activiteiten is in principe gratis, behalve voor het jaarlijkse uitje:
maximaal kan 33,33% van de kostprijs worden gevraagd. Als dit zo is, communiceren we
dit tijdig met u.
- Wordt automatisch lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, zonder dat daarvoor
contributie verschuldigd is.
- Ontvangt het magazine Dialoog van de N.O.N.
- Heeft stemrecht.
- Draagt een contributie af van €22,-- per jaar.
Partner van een nierpatiënt
- Het deelnemen aan activiteiten is niet altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en voor de
kerstbrunch kan maximaal 50 % van de kostprijs worden gevraagd. Als dit zo is,
communiceren we dit tijdig met u.
- Heeft stemrecht.
- Draagt een contributie af van €22,-- per jaar.
Nabestaande lid
- Was partner lid en wil lid blijven na overlijden nierpatiënt.
- Het deelnemen aan activiteiten is niet altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en voor de
kerstbrunch kan maximaal 50 % van de kostprijs worden gevraagd. Als dit zo is,
communiceren we dit tijdig met u.
- Ontvangt het magazine Dialoog van de N.O.N.
- Heeft geen stemrecht.
- Draagt een contributie af van €22,-- per jaar.
Donor
- Het deelnemen aan activiteiten is niet altijd gratis. Voor het jaarlijkse uitje en voor de
kerstbrunch kan maximaal 50 % van de kostprijs worden gevraagd. Als dit zo is,
communiceren we dit tijdig met u.
- Heeft stemrecht.
- Draagt geen contributie af.
Donateur
- Ondersteunt de vereniging met een jaarlijkse bijdrage [Minimaal € 15,00]

 

Ledenadministratie:

Ledenadministratie NON , E-mail: info@non-twente.nl

Telefoon: 06 - 48 52 43 44

Bank:

ABN

Tnv: NON

rek. nr: NL87 ABNA 044 80 62 267

 

Contactpersoon NON:

Noordikslaan 47, 7602 CC Almelo

Telefoonnummer: 06 – 51 50 65 25

E-mail: info@non-twente.nl

CONTACT

  Aanmeld/wijzigingsformulier voor het lidmaatschap van de NON

   Aan klikken wat voor U van toepassing is:
   Nieuw lid.Adreswijziging.Donateur/Sponsor.Nabestaandenlid.Donor bij Leven.Anders (vul hieronder in)

   Ik ben:
   Pre-dialyse patiënt.Hemodialyse patiënt.Periotoneaal dialyse pat.Getransplanteerd.Partner van een nierpatiënt

   In welk ziekenhuis ben U onder behandeling?
   ZGT Almelo.ZGT Hengelo.MST Enschede.Niet van toepassing.

   Wij behandelen uw gegevens volgens de geldende AVG regels.

   zie ons privacy beleid.

   Huishoudelijk Regelement.

   Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland N.O.N. HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie februari 2019

   Artikel 1 Het lidmaatschap en de contributie .

   1.1. Leden van de vereniging kunnen zijn: nierpatiënten (pré dialysepatiënten, dialyserenden, getransplanteerden en overige chronische nierpatiënten) en hun partners ( nabestaanden), ouders en nierdonoren .

   1.2. De leden hebben de volgende rechten
   Nierpatiënten:
   hebben stemrecht, ontvangen het verenigingsblad Dialoog en worden door de NON aangemeld bij de landelijke NVN en mogen tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan alle activiteiten.
   Ouders van minderjarigen en partnerleden:
   hebben stemrecht en mogen tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten.
   Nabestaanden lid:
   wordt je automatisch als je al partnerlid bent. Een nabestaanden lid heeft geen stemrecht, ontvangt het verenigingsblad Dialoog en mag tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten.
   Donor:
   heeft stemrecht en mag tegen een vooraf vastgestelde bijdrage deelnemen aan activiteiten en ontvangt het verenigingsblad Dialoog.

   Per adres wordt maximaal een Dialoog verstuurd.

   1.3. De contributie wordt door de Algemene ledenvergadering vastgesteld.

   1.4. De vereniging kent donateurs; De donateur dient een minimale bijdrage te leveren en heeft geen rechten. De bijdrage wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

   1.5. Het bestuur houdt registers bij van naam, geboortedatum, lidmaatschapsindicatie (zie artikel 1.1), adres, e mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer van elk lid en donateur.
   Dit conform de eisen en regelgeving van
   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

   1.6. De contributie van de leden en bijdrage van de donateurs dient jaarlijks voor 1 juli te zijn voldaan, zo mogelijk via automatische incasso.
   Bij te late betaling zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

   1.7. Bij aanmelding als lid of donateur voor 1 juni dient de volledige contributie of bijdrage te worden voldaan. Bij aanmelding tussen 1 juni en 31 december dient de helft van de contributie of bijdrage te worden voldaan.

   Artikel 2 Schenkingen

   2.1 Schenkingen onder bezwarende voorwaarden kunnen slechts krachtens uitdrukkelijk besluit van het bestuur worden aanvaard.
   2.2. Bij schenkingen kan worden bepaald dat het beheer bij een commissie of werkgroep dient te berusten, hetgeen echter uitsluitend kan geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

   Artikel 3 Beqrotinq en rekeninq

   3.1 De penningmeester legt jaarlijks voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar een begroting van het lopende boekjaar voor aan de Algemene Ledenvergadering.

   3.2 De penningmeester legt jaarlijks voor 1 mei van het verenigingsjaar volgend op het boekjaar waar de rekening betrekking op heeft, een jaarrekening voor aan de Algemene Ledenvergadering.

   3.3 De rekening bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten en een balans.

   Artikel 4 Commissies

   4.1 Commissies met een speciale opdracht kunnen worden aangesteld door de Algemene Ledenvergadering of het bestuur

   4.2 De commissies werken onder verantwoordelijkheid van het dagelijkse bestuur.

   4.3 Elke commissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit aan het bestuur van hun werkzaamheden voor 1 maart over het afgelopen jaar.

   Artikel 5 Het bestuur
   5.1 Het bestuur bestaat uit alle door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden.
   5.2 Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en kan zich herkiesbaar stellen.
   5.3 Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.

   5.4 Het bestuur wordt minimaal vier maal per jaar bijeengeroepen door uitnodiging van de voorzitter en toezending van de agenda.
   5.5 Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording schuldig aan de Algemene Leden Vergadering.
   5.6 Het bestuur kan een deel van zijn taken delegeren aan de commissies

   5.7 Het bestuur draagt zorg voor een doelmatige samenwerking met de commissies.

   5.8 Het bestuur pleegt overleg met een commissie zo vaak dit nodig en nuttig is.

   5.9 Het bestuur houdt contact met de redactie van het verenigingsblad.

   5.10 Het bestuur is bevoegd besluiten, handelingen, weigeringen om besluiten of handelingen van een commissie op grond van strijdigheid met de statuten of het bestuur dan wel de algemene belangen van de vereniging, te niet te doen,
   respectievelijk te (doen) vervangen door andere besluiten en deze (te laten) uit (te) voeren.

   5.11 Het bestuur kan een of meerdere algemeen adviseurs
   benoemen die het bestuur kan bijstaan in het besturen
   van de vereniging bij specifieke problemen

   5.11 Het bestuur zorgt voor een aansprakelijkheidsverzekering

   5.12 Het bestuur mag kosteloos deelnemen aan activiteiten

   Artikel 6 Het dagelijkse bestuur

   6.1 Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester

   Artikel 7 De voorzitter

   7.1 De voorzitter maakt deel uit van het dagelijkse bestuur en is belast met de leiding van het dagelijks bestuur en overige bestuursvergaderingen
   7.2 De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering.

   7.3 De voorzitter mag indien nodig een ander bestuurslid aanwijzen om de genoemde vergaderingen te leiden.
   7.4 De voorzitter treedt naar buiten namens de vereniging om contacten te leggen en te onderhouden met andere organisaties, zoals noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging, dan wel om haar doelstelling te kunnen bereiken.

   Artikel 8 De secretaris

   8.1 De secretaris maakt deel uit van het dagelijkse bestuur en is belast met het voeren van de bestuurlijke correspondentie. Hij/zij ondertekent namens het bestuur alle uitgaande stukken, waarvoor mandaat is afgegeven en houdt hiervan een afschrift.
   8.2 De secretaris houdt minimaal vijf jaar notulen bij van alle gehouden vergaderingen

   8.3 De secretaris houdt het archief bij voor wat betreft bestuurszaken.

   8.4 De secretaris kan een van bovengenoemde taken delegeren aan een ander bestuurslid in overleg met het bestuur.

   Artikel 9 De penningmeester

   9.1 De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging in de breedste zin van het woord en legt verantwoording af over de financiele zaken aan het bestuur. Hij/zij is conform inschrijving Kamer van koophandel, gezamenlijk bevoegd met de voorzitter.
   9.2 De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributies.

   9.3 De penningmeester draagt zorg voor de inning van de overige inkomsten

   9.4 De penningmeester brengt gevraagd en ongevraagd verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.
   9.5 De penningmeester maakt het financieel jaarverslag en stelt jaarlijks de begroting op. Het financieel jaarverslag bestaat tenminste uit een staat van baten en lasten en een balans.
   9.6 De penningmeester zorgt voor de administratie van de leden en donateurs en adverteerders.

   Artikel 10 De overige bestuursleden

   10.1 De overige bestuursleden maken deel uit van het bestuur en zijn belast met de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Deze taken worden in de bestuursvergaderingen toebedeeld.
   10.2 De overige bestuursleden dienen zo nodig een aanspreekpunt te zijn voor de hen toegewezen taken
   10.3 De overige bestuursleden dienen desgewenst namens het bestuur als contactpersoon op te treden namens de vereniging. Schriftelijke contacten namens de vereniging worden uitsluitend gedaan met goedkeuring van dagelijks bestuur

   Artikel 11 Het vereniqinqsblad

   11.1 De vereniging geeft een verenigingsblad uit, genaamd Dialoog.

   11.2 De redactie wordt door het bestuur benoemd.

   11.3 De frequentie van uitgave wordt door het bestuur bepaald.

   Artikel 12 Social Media
   12.1 De vereniging heeft en beheert een website
   www.non-twente.nl en heeft een facebook account www.facebook.com/NONTwente

   12.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van social media
   12.3 Elke structurele verandering op de social media geschiedt altijd in overleg met het bestuur.

   Privacybeleid

   Privacy statement Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland hierna genoemd NON
   NON is een vereniging voor alle nierpatiënten en belangstellenden in Oost Nederland. Via onze website www.non-twente.nl, onze Nieuwsbrief en ons magazine Dialoog informeren wij u over de activiteiten van onze vereniging en delen belangrijke informatie van de Nierpatientenvereniging Nederland en Nierstichting . Tevens houden wij u op deze wijze op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en actualiteiten uit de media. Daarbij verwerken wij mogelijk privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, van u.

   NON vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en belangstellenden van groot belang en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. NON houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

   Dat betekent bijvoorbeeld dat NON: – In deze privacyverklaring duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij uw persoonsgegevens verwerkt. – Niet meer persoonsgegevens verzamelt dan strikt noodzakelijk. – U om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. – Uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst aan NON te kunnen leveren of wanneer NON daar wettelijk toe verplicht is. – Voor, dat zij uw gegevens met derden deelt, afspraken maakt met die derde partij, wat er voor zorgt dat de derde partij uw gegevens niet voor andere doeleinden mag gebruiken. – Passende beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van NON uw persoonsgegevens verwerkt – Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren of te verwijderen

   Heeft u vragen of opmerkingen aangaande het privacy regelement of wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen, dan kunt u NON bereiken via mail: info@non-twente.nl of via de website: www.non-twente.nl, onder het kopje contact, of per post: Raaigras 53, 7623 EV Borne.

   Gebruik van persoonsgegevens Bij het aanmelden van uw lidmaatschap, laat u bepaalde gegevens bij NON achter. Dat zijn persoonsgegevens.

   Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor de volgende doeleinden – Voorletters, achternaam, adres en woonplaats: communicatie – E-mailadres: communicatie – Telefoonnummer: communicatie – Geboortedatum: identificatie, voor het geval iemand dezelfde voorletter en achternaam heeft – Prédialyse, hemodialyse, CAPD, getransplanteerd, donor: doelgroepgerichte voorlichting – Bankrekening nummer: bij automatische incasso

   Verstrekking aan derden Wanneer NON uw gegevens aan een derde verstrekt, [bv verzending Dialoog] zorgt NON d.m.v. een verwerkersovereenkomst ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dan de gevraagde dienst. In dit geval het adresseren van Dialoog. Ook komt NON hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd na gereedkomen van de opdracht.

   Beveiligen en bewaren NON neemt passende organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt NON ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens; dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd zijn en dat de door NON getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. NON bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en of wettelijk verplicht. Bij opheffing van uw lidmaatschap verwijdert NON uw gegevens.

   Wijzigingen in deze privacyverklaring NON kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Deze wijzigingen zal NON op onze website www.non-twente.nl publiceren.

   Inwerkingtreding Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

   Sponsorkliks

   Installeer nu de "Sponsorkliks Chrome browser-extensie, of de app via de App store of Google play.

   Bovenstaande is onze Commissie.

   We kunnen uw hulp goed gebruiken. Als U gaat bestellen dan via Sponsorkliks.

   Het installeren van de browser-extensie duurt nog geen minuut. In deze korte video zie je hoe je dat moet doen en wil je het gelijk downloaden klik dan hier.

   Om toch onze vereniging financieel te helpen vragen wij u om de SponsorKliks Chrome browser-extensie te installeren. Deze zorgt er voor dat je SponsorKliks niet gauw meer vergeet. Hierdoor ontvangt Nierpatientenvereniging Oost Nederland meer inkomsten en die kunnen we momenteel erg goed gebruiken.

    

   Alvast bedankt voor uw hulp en steun!

   Met vriendelijke groet,

   Bestuur van Nierpatientenvereniging Oost Nederland"

    

   SPONSOR  “Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland” GRATIS VIA JE ONLINE AANKOPEN!

   Het is nu super simpel om een financiële bijdrage te leveren aan “Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland”, zonder dat het je ook maar één cent kost! Je hoeft enkel via deze pagina naar de online shop of dienst van je keuze te gaan. Daarna verloopt het bestellen gewoon zoals je gewend bent. Het deelnemende bedrijf doneert vervolgens een geldbedrag aan “Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland”. Hoe meer en hoe vaker je online bestelt via SponsorKliks, hoe meer wij ons werk voor U kunnen doen.

   Dus of je nou dat leuke geschenk wilt gaan bestellen bij Bol.com, een feestmaal wilt bestellen bij Thuisbezorgd.nl of dat knusse huisje in de Ardennen wilt reserveren via Booking.com, doe het via onze SponsorKliks-pagina. Plaats hem direct onder je favorieten en doe mee! Klik op het Logo en bestel bij je favoriete winkel om te beginnen met je online aankopen.

   Bekijk hier een video , over de uitleg van Sponsoskliks.

    

   Scroll to top